Γενικά

ΝΕΟΣ ΚΑΤΩΤΑΤΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΑΠΟ 1-4-2023

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση με αριθμό 31986 με τίτλο “Καθορισμός κατώτατου μισθού και κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας.” ΦΕΚ_Β_2003__2023 κατώτατος μισθός

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα, 24 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 31 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 6:00.

Δ1α_ΓΠ_οικ_3608 έκτακτα μέτρα έως 31-1-2022 155Β-21 Ιανουαρίου 2022

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ Η ΚΥΑ ΜΕ ΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ COVID-19 ΕΩΣ 23-8-2021

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα, 16 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 23 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00. Δ1α_ΓΠ_οικ_50907 Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας έως 23-8-2021

ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΕΦΚΑ τ. Ο.Α.Ε.Ε. (πρώην Τ.Ε.Β.Ε.) Σημείωμα Μιχάλη Καρβέλλη

Ι. Πριν το νόμο 4336/2015 ο οποίος δημοσιεύθηκε 18-8-2015, για το κάθε Ταμείο ξεχωριστά {ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, Ε.Τ.Α.Α. (ΤΑ.Ν, ΤΣΜΕΔΕ κλπ), ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, Ειδικά Ταμεία Τραπεζών κ.λπ.} σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές ρυθμίσεις και γενικές, ειδικές ή καταστατικές διατάξεις τους, προβλέπονταν διαφορετικές και όχι ενιαίες προϋποθέσεις για θεμελίωση δικαιωμάτων λήψης πλήρους ή μειωμένης σύνταξης. Έτσι για …

ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΕΦΚΑ τ. Ο.Α.Ε.Ε. (πρώην Τ.Ε.Β.Ε.) Σημείωμα Μιχάλη Καρβέλλη Read More »

Scroll to Top