έκτακτα μέτρα προστασίας

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 έως και τη Δευτέρα, 1 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00.

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 1 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00. έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας απο covid-19 έως 1-2-2021

Έκτακτα μέτρα προστασίας δημόσιας υγείας από 13.12.2020 έως 7.1.2021 – Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 80189/12.12.2020

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00 έως και την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00. 5486B-12-12-2020 ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 13.12.2020 έως 7.1.2021

Scroll to Top