Νέα

Χορήγηση άδειας ειδικού σκοπού κατά την περίοδο των Χριστουγέννων

“εγκ. οικ. 52713/1576/21.12.2020 Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων -Χορήγηση άδειας ειδικού σκοπού κατά την περίοδο των Χριστουγέννων.  Κατόπιν ερωτημάτων που τίθενται στην Υπηρεσία μας σχετικά με τη χορήγηση της άδειας ειδικού σκοπού της παρ. 3 του άρθρου 4 της από 11.03.2020 ΠΝΠ, Α’ 55, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020, ως …

Χορήγηση άδειας ειδικού σκοπού κατά την περίοδο των Χριστουγέννων Read More »

Νόμος 4764/2020 Α256/23-12-2020

Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους Oργανισμούς Tοπικής Aυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις. Παράταση μηχανισμού ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ.  Άρθρο 112. Κυρώσεις σε εργοδότη που λαμβάνει ποσό της αποζημίωσης ειδικού σκοπού από …

Νόμος 4764/2020 Α256/23-12-2020 Read More »

Παράταση της δυνατότητας του εργοδότη προσφυγής στην εξ’ αποστάσεως εργασία (τηλεργασία) έως 31.1.2021

Παράταση της ισχύος των έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 ως προς την οργάνωση του χρόνου και του τόπου εργασίας του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης …

Παράταση της δυνατότητας του εργοδότη προσφυγής στην εξ’ αποστάσεως εργασία (τηλεργασία) έως 31.1.2021 Read More »

Καθορισμός της διαδικασίας και του τρόπου καταβολής του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων 2020

ΚΥΑ Αριθμ. οικ. 51083/2612/5515/16-12-2020. Καθορισμός της διαδικασίας και του τρόπου καταβολής του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων 2020. 5515B-16-12-2020 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΥ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΩΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2020

Το δώρο Χριστουγέννων έτους 2020 υπαλλήλων στον Ιδιωτικό Τομέα. Άρθρο του Δικηγόρου Μιχάλη Καρβέλλη

  Tα γενικώς ισχύοντα για το Δώρο Χριστουγέννων. Σύμφωνα με την  ΥΑ 19040/1981 (και την ΕΓΣΣΕ έτους 2010) όλοι οι μισθωτοί, που αμείβονται με μισθό ή με ημερομίσθιο, δικαιούνται, από τους πάσης φύσεως εργοδότες τους επίδομα (δώρο) εορτών -Χριστουγέννων ίσο με ένα μηνιαίο μισθό για τους αμειβόμενους με μισθό και με 25 ημερομίσθια για τους …

Το δώρο Χριστουγέννων έτους 2020 υπαλλήλων στον Ιδιωτικό Τομέα. Άρθρο του Δικηγόρου Μιχάλη Καρβέλλη Read More »

Έκτακτα μέτρα προστασίας Δημόσιας Υγείας για το χρονικό διάστημα από 13.12.2020 έως 7.1.2021 – Αντικατάσταση Υπουργικής Απόφασης

Αντικατάσταση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.80189/12.12.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00 έως και την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00» (Β’ 5486). 5509Β 15.12.2020 ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ …

Έκτακτα μέτρα προστασίας Δημόσιας Υγείας για το χρονικό διάστημα από 13.12.2020 έως 7.1.2021 – Αντικατάσταση Υπουργικής Απόφασης Read More »

Έκτακτα μέτρα προστασίας δημόσιας υγείας από 13.12.2020 έως 7.1.2021 – Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 80189/12.12.2020

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00 έως και την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00. 5486B-12-12-2020 ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 13.12.2020 έως 7.1.2021

Έκτακτα μέτρα προστασίας δημόσιας υγείας για την περίοδο από 7.12.2020 έως 14.12.2020

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού CΟVID – 19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00. 5350Β-5-12-2020 ΈΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Έκτακτα μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας από 30.11.2020 έως 7.12.2020

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020. 5255-2_1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Scroll to Top