Νέα

ΦΕΚ 1558Β/17-4-2021. Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού έως 26-4-2021.

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 19 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη M. Δευτέρα, 26 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00. B 1558-17-4-2021 Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας έως 26-4-2021

ΦΕΚ 1194Β/27-3-2021 Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού έως 5-4-2021

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 29 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 5 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00. ΦΕΚ 1194Β-27-3-2021 Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας απο τον κίνδυνο διασποράς κορωνοϊού έως 5-4-2021

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας έως 29-3-2021

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο, 20 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 29 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00. Β1076-20-3-2021 έκτακτα μέτρα προστασίας έως 29-3-2021

Έκτακτα μέτρα προστασίας δημόσιας υγείας έως 22-3-2021 ΦΕΚ 996Β/13-3-2021

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Τρίτη, 16 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 22 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00. 996Β-13-3-2021 Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας έως 22-3-2021

Καθορισμός διαδικασίας χορήγησης ποσού προκαταβολής έναντι της σύνταξης του άρθρου 34 του ν. 4778/2021 (Α’ 26)

Άρθρο 3 Διαδικασία Η χορήγηση της προκαταβολής έναντι σύνταξης γίνεται κατόπιν υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης σε ηλεκτρονική πλατφόρμα του e-ΕΦΚΑ που είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ) του άρθρου 22 του ν. 4727/2020 (Α’ 184), με τη συμπλήρωση ειδικού πεδίου προς αυτό σκοπό, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης ότι …

Καθορισμός διαδικασίας χορήγησης ποσού προκαταβολής έναντι της σύνταξης του άρθρου 34 του ν. 4778/2021 (Α’ 26) Read More »

ΦΕΚ 895Β/6-3-2021. Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 14453 – Αντικατάσταση της υπό στοιχεία Δ1α/ Γ.Π.οικ.13805/3.3.2021 κοινής υπουργικής απόφασης

Αντικατάσταση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.13805/3.3.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Πέμπτη, 4 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και την Τρίτη, 16 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00» (Β’ 843). Αντικατάσταση της 13805-3-3-2021 ΚΥΑ – …

ΦΕΚ 895Β/6-3-2021. Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 14453 – Αντικατάσταση της υπό στοιχεία Δ1α/ Γ.Π.οικ.13805/3.3.2021 κοινής υπουργικής απόφασης Read More »

ΝΟΜΟΣ 4778/2021 ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ-ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΩΣ 31-3-2021-ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Άρθρο 34 Προκαταβολή σύνταξης – Προσθήκη άρθρου 7Α στον ν. 4387/2016.  Μετά από το άρθρο 7 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) προστίθεται άρθρο 7Α ως εξής: «Άρθρο 7Α Προκαταβολή σύνταξης 1. Στους ασφαλισμένους του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), οι οποίοι υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου σύμφωνα με το άρθρο 17 …

ΝΟΜΟΣ 4778/2021 ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ-ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΩΣ 31-3-2021-ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Read More »

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα έως 1 Μαρτίου 2021

Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 9147. Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 1 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00. 534B-10-2-2021 Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας έως 1-3-2021

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID–19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα έως15 Φεβρουαρίου 2021 – Παράταση μέτρων στήριξης εργαζομένων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες

ΦΕΚ Β454-5-2-2021 Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας έως 15-2-2021     ΦΕΚ β456-6-2-2021 Μέτρα στήριξης εργαζομένων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες- παράταση έως 28-2-2021

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΝΑ ΘΕΤΕΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΩΣ 28-2-2021

Παράταση της ισχύος των έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 ως προς την οργάνωση του χρόνου και του τόπου εργασίας του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης …

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΝΑ ΘΕΤΕΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΩΣ 28-2-2021 Read More »

Scroll to Top