ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΕΦΚΑ τ. Ο.Α.Ε.Ε. (πρώην Τ.Ε.Β.Ε.) Σημείωμα Μιχάλη Καρβέλλη

Ι. Πριν το νόμο 4336/2015 ο οποίος δημοσιεύθηκε 18-8-2015, για το κάθε Ταμείο ξεχωριστά {ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, Ε.Τ.Α.Α. (ΤΑ.Ν, ΤΣΜΕΔΕ κλπ), ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, Ειδικά Ταμεία Τραπεζών κ.λπ.} σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές ρυθμίσεις και γενικές, ειδικές ή καταστατικές διατάξεις τους, προβλέπονταν διαφορετικές και όχι ενιαίες προϋποθέσεις για θεμελίωση δικαιωμάτων λήψης πλήρους ή μειωμένης σύνταξης. Έτσι για …

ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΕΦΚΑ τ. Ο.Α.Ε.Ε. (πρώην Τ.Ε.Β.Ε.) Σημείωμα Μιχάλη Καρβέλλη Read More »