Απόφαση του μονομελούς εφετείου Αθηνών 3907/2018

Με την απόφαση αυτή απορρίπτεται τελεσίδικα αγωγή μηχανικού κατά εταιρείας που στηρίζεται σε σχέση εξαρτημένης εργασίας.

Ειδικότερα με την απόφαση αυτή απορρίπτεται αγωγή μηχανικού κατά κατασκευαστικής εταιρείας με την οποία ισχυριζόταν ότι τον συνέδεε με την εργοδότρια όχι σύμβαση ανεξάρτητων υπηρεσιών αλλά σχέση εξαρτημένης εργασίας. Η απόφαση έκρινε ότι ο μηχανικός διατήρησε καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεργασίας την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία. Επίσης έκρινε ότι δεν υπόκειτο σε εντολές και οδηγίες των εκπροσώπων της κατασκευαστικής εταιρείας αλλά ανέπτυσσε πρωτοβουλίες για την καλύτερη ανάπτυξη και λειτουργία των εργοταξίων. Τέλος έκρινε ότι ούτε η παραχώρηση αυτοκινήτου σε αυτόν από την εταιρεία για τις λειτουργικές ανάγκες της εταιρείας αναιρεί την κρίση ότι δεν επρόκειτο για σύμβαση εξαρτημένης εργασίας.

Scroll to Top