Χορήγηση άδειας ειδικού σκοπού κατά την περίοδο των Χριστουγέννων

“εγκ. οικ. 52713/1576/21.12.2020 Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων -Χορήγηση άδειας ειδικού σκοπού κατά την περίοδο των Χριστουγέννων.

 Κατόπιν ερωτημάτων που τίθενται στην Υπηρεσία μας σχετικά με τη χορήγηση της άδειας ειδικού σκοπού της παρ. 3 του άρθρου 4 της από 11.03.2020 ΠΝΠ, Α’ 55, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020, ως ισχύει, κατά την επερχόμενη περίοδο των Χριστουγέννων 2020 οπότε και οι σχολικές μονάδες δεν θα λειτουργούν λόγω διακοπών, διευκρινίζεται ότι η χορήγησή της θα ήταν δυνατόν να εγκριθεί για την περίοδο αυτή εφόσον ο εργαζόμενος αποδείξει ότι κατά το ίδιο διάστημα δεν είναι δυνατή η φροντίδα των τέκνων από τον άλλο γονέα ή άλλο πρόσωπο και εφόσον δεν διαθέτει επαρκές υπόλοιπο κανονικής άδειας η οποία θα πρέπει να χορηγηθεί μέχρι τέλος του έτους. Η ως άνω κατ’ εξαίρεση χορήγηση της άδειας ειδικού σκοπού αφορά αποκλειστικά στο χρονικό διάστημα από 24/12/2020 έως και τις 31/12/2020, καθώς από 1/1/2021 στοιχειοθετείται το δικαίωμα κανονικής άδειας του έτους 2021.

Σημειώνεται τέλος προκειμένου για τους βρεφικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς ότι η κανονική λειτουργία τους είχε προγραμματισθεί σε διαφορετικές ημερομηνίες ανά περίπτωση. Ως εκ τούτου η αναστολή λειτουργίας των ανωτέρω μονάδων αφορά σε διαφορετικές ημερομηνίες και συνεπακόλουθα οι γονείς είναι δικαιούχοι της άδειας ειδικού σκοπού κατά τις ημερομηνίες που προβλεπόταν η λειτουργία των μονάδων στις οποίες είναι εγγεγραμμένα τα τέκνα τους.”

Σημείωση :

Προκειμένου να λάβει κανείς κατ’ εξαίρεση άδεια ειδικού σκοπού κατά την περίοδο διακοπών Χριστουγέννων κατά την οποία οι σχολικές μονάδες ούτως ή άλλως θα ήταν κλειστές τίθενται 2 προϋποθέσεις : 1) να μην υπάρχει υπόλοιπο κανονικής αδείας και 2) να αποδείξει ο εργαζόμενος ότι κατά το ίδιο διάστημα αυτό δεν είναι δυνατή η φροντίδα των τέκνων από τον άλλο γονέα ή άλλο πρόσωπο. Αυτά για το χρονικό διάστημα έως 31-12-2020.

Από 1-1-2021 ουσιαστικά η εγκύκλιος αναφέρει ότι για όσο χρονικό διάστημα θα ήταν ούτως ή άλλως κλειστές οι σχολικές μονάδες, οι εργαζόμενοι μπορούν να λάβουν κανονική άδεια και όχι άδεια ειδικού σκοπού.

Από τις ημερομηνίες βέβαια που υπό κανονικές συνθήκες θα άνοιγαν οι σχολικές μονάδες και εφόσον αναστέλλεται η λειτουργία τους με κρατική εντολή, οι εργαζόμενοι θα δικαιούνται εκ νέου άδειας ειδικού σκοπού.

Μιχάλης Καρβέλλης

Scroll to Top