Τροποποίηση στην επιστρεπτέα προκαταβολή 1 και 2 ως προς τις προϋποθέσεις επιστροφής του 60% της ενίσχυσης

Στην προϋπόθεση που ισχύει για την διατήρηση του αριθμού των εργαζομένων, εξαιρούνται οι λύσεις συμβάσεων ένεκα συνταξιοδότησης ή θανάτου, οι λύσεις συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου και οι οικειοθελείς παραιτήσεις.

4073-22-9-2020 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ-ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑΣ-ΓΔΟΥ-94-2-5-2020

4074-22-9-2020 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ-ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑΣ-ΓΔΟΥ-148-3-7-2020

Scroll to Top