Σύντομος Ασφαλιστικός οδηγός Τ. ΙΚΑ- ΕΤΑΜ- Ενωτικός Σύλλογος Εργαζομένων τράπεζας EFG EUROBANK ERGASIAS

Αφορά εργαζομένους στον ιδιωτικό τομέα. Περιέχει αναφορές στο ΕΤΕΑΕΠ και το ΤΑΠΙΛΤ.ΑΤ. Προϋποθέσεις Συνταξιοδότησης. Ηλικιακά Όρια. Ποσά Εθνικής και Ανταποδοτικής Σύνταξης.

Ασφαλιστικός Οδηγός

Scroll to Top