Παράταση Τηλεργασίας για τον μήνα Δεκέμβριο 2020

Παράταση της ισχύος των επεκταθέντων σε όλη την Επικράτεια έκτακτων και προσωρινών μέτρων του άρθρου 235 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184), ως προς την οργάνωση του τόπου και του χρόνου εργασίας, για την αποσυμφόρηση των μέσων μαζικής μεταφοράς και του τόπου εργασίας.

5245-26-11-2020 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ

Scroll to Top