Ν. 4790/2021.ΦΕΚ 48Α 31-3-2021. Τίτλος: Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνεχιζόμενες συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ανάπτυξη, την κοινωνική προστασία και την επαναλειτουργία των δικαστηρίων και άλλα ζητήματα.

Σημείωμα:

Ο Νόμος περιέχει σημαντικές ρυθμίσεις για την επαναλειτουργία των Δικαστηρίων, άρθρα 82- επόμενα, για τον Μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, άρθρα 105-επόμενα, την αναστολή  προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων, άρθρο 78 και άλλες διατάξεις.

4790-2021 κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας

Scroll to Top