Νόμος 4722-2020

Ν. 4722/2020 «Κύρωση: α) της από 10.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών του Εθνικού Συστήματος Υγείας, προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, στήριξης της αγοράς εργασίας και διευκόλυνσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας» (A’ 157) και β) της από 22.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου.

Περιέχει πλείστες διατάξεις στα εργασιακά ζητήματα, όσον αφορά την άδεια των γονέων λόγω νόσησης των τέκνων από τον κορωνοϊό COVID -19, την αναπλήρωση χρόνου απουσίας του εργαζομένου από την εργασία του, λόγω περιορισμού του εργαζομένου κατ’ οίκον προς τον σκοπό της αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, τις αναστολές συμβάσεων εργασίας, το μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, την παράταση της θητείας των διοικητικών οργάνων των συνδικαλιστικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών έως 31-12-2020 κ.λπ.

177-15-9-2020 4722-2020

Scroll to Top