ΝΕΟΣ ΚΑΤΩΤΑΤΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΑΠΟ 1-4-2023

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση με αριθμό 31986 με τίτλο “Καθορισμός κατώτατου μισθού και κατώτατου
ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας.”

ΦΕΚ_Β_2003__2023 κατώτατος μισθός

Scroll to Top