ΝΕΑ ΚΥΑ ΜΕ ΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ 16 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΩΣ 26 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Παρασκευή, 16 Ιουλίου
2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 26 Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00.

 

Δ1α-ΓΠ.οικ 44779 έκτακτα μέτρα από 16 Ιουλίου έως 26 Ιουλίου 2021 ΦΕΚ 3117Β-16-7-2021

Scroll to Top