Μεταβολή τόπου διαμονής τέκνου

ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 139 ΤΟΥ Ν. 4714/31-7-2020 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 1519 ΤΟΥ Α.Κ. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΕΚΝΟΥ. ΤΟ ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ ΤΙΘΕΤΑΙ ΑΥΤΟΥΣΙΟ

1519 Α.Κ.: “Μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτεί προηγούμενη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση μετά από αίτημα οποιουδήποτε από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέσο.”

Scroll to Top