Έκτακτα μέτρα προστασίας δημόσιας υγείας από 13.12.2020 έως 7.1.2021 – Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 80189/12.12.2020

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00 έως και την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00.

5486B-12-12-2020 ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 13.12.2020 έως 7.1.2021

Scroll to Top