Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από 7.11.2020

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020.

4899 B -6-11-2020 Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας

Scroll to Top