843Β/3-3-2021 – Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας έως 16-3-2021

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Πέμπτη, 4 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και την Τρίτη, 16 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00.

843B-3-3-2021 – Έκτακτα μέτρα προστασίας δημόσιας υγείας έως 16-3-2021

Scroll to Top