Καθορισμός της διαδικασίας και του τρόπου καταβολής του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων 2020

ΚΥΑ Αριθμ. οικ. 51083/2612/5515/16-12-2020. Καθορισμός της διαδικασίας και του τρόπου καταβολής του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων 2020.

5515B-16-12-2020 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΥ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΩΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2020

Scroll to Top