Εφαρμογή του μέτρου της τηλεργασίας σε ποσοστό 50% Αριθμ. 44921/1377/2.11.2020

Επέκταση, σε όλη την Επικράτεια, της ισχύος των έκτακτων και προσωρινών μέτρων του άρθρου 235 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184), ως προς την οργάνωση του τόπου και του χρόνου εργα- σίας για την αποσυμφόρηση των μέσων μαζικής μεταφοράς και του τόπου εργασίας.

4830-2-11-2020 ΧΡΟΝΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ

Scroll to Top