Έκτακτα Μέτρα προστασίας Δημόσιας Υγείας έως 11-1-2021 ΦΕΚ Β1/2-1-2021 Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 2

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Κυριακή 3 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 11 Ιανουάριου 2021 και ώρα 6:00.

B1-2-1-2021 έκτακτα μέτρα προστασίας δημόσιας υγείας

Scroll to Top