Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση

Δημοσιεύθηκε ο Νόμος 4670/2020 (ΦΕΚ Α43/28-2-2020) με τίτλο «ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (e-Ε.Φ.Κ.Α.) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

Η Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση με το νόμο 4670/2020, περιλαμβάνει πλείστες αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού των συντάξεων, στις εισφορές ελεύθερων επαγγελματιών κλπ., την διαδικασία απονομής σύνταξης κλπ.

Scroll to Top