Απόφαση 39363/1537/2020 Υπουργείο Οικονομικών Εργασίας

Λεπτομέρειες εφαρμογής και χρόνος ισχύος των περ. β) έως και ε) της παρ. 2 του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), όπως ισχύει, για «ευπαθείς ομάδες εργαζομένων» του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας.

4262B-30-9-2020 ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ

Scroll to Top