Απόφαση ΑΑΔΕ Α 1008/25-1-2021. Πιστοποιητικό του άρθρου 54 Α΄ του ν. 4174/2013 (πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α.).

Συμπλήρωση των προηγούμενων αποφάσεων και κωδικοποίηση αυτών. Νέα διαδικασία υποβολής Υπεύθυνης Δήλωσης προς αντικατάσταση του Πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ, στην περίπτωση ιδιοκτητών ακινήτων που δεν ήταν υπόχρεοι στο φόρο κατά την τελευταία 5ετία.

 

Α 1008 ΑΑΔΕ ΥΔ ΕΝΦΙΑpdf

Scroll to Top