Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις που πλήττονται βάσει ΚΑΔ για τους μήνες Αύγουστο Σεπτέμβριο 2020

Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις – εργοδότες που ανήκουν σε κλάδους που πλήττονται βάσει ΚΑΔ για τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2020.

Αναστολή συμβάσεων εργασίας

Scroll to Top