Αναστολή συμβάσεων εργασίας για το μήνα Δεκέμβριο 2020

Αριθμ. οικ. 49989/1266. Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις – εργοδότες του ιδιωτικού τομέα κατά τον μήνα Δεκέμβριο.

49989_1266 5391Β7-12-2020

Scroll to Top