Αναστολές συμβάσεων εργασίας μηνός Οκτωβρίου 2020

Αριθμ. οικ. 42774/1072 – Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις – εργοδότες που ανήκουν σε κλάδους που πλήττονται βάσει ΚΑΔ για τον μήνα Οκτώβριο.

4706Β-23.10.2020 ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020

Scroll to Top